Đơn hàng

Tuyển thợ nhôm kính làm việc tại Algieri

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG  (  Đi làm việc tại  ALGERIA )          Công ty Cổ phần Đầu tư & Hợp tác quốc tế Thăng Long  (THANG LONG OSC)  được

Đi làm việc tại ALGERIA

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG  (  Đi làm việc tại  ALGERIA ) Print this entry

Tuyển lao động đi làm tại U.A.E

THÔNG BÁO (V/v: Tuyển lao động đi làm việc tại U.A.E ). Print this entry

Thông báo tuyển thợ xây làm việc tại Quatar

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG Print this entry

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ( Đi làm việc tại Oman)

 Công ty Cổ phần Đầu tư & Hợp tác quốc tế Thăng Long  (THANG LONG OSC)  được Bộ Lao động -Thương binh và xã hội cấp phép XKLĐ số: 345/LĐTBXH-GP