Thị trường Malaysia

Tuyển lao động nữ làm việc tại nhà máy thiết bị y tế tại Malaisia

1. NGÀNH NGHỀ: Tuyển 150 lao động nữ sang làm việc tại nhà máy Thiết bị y tế B.BRAIIN MEDICAL IIIDUSTRIES SIDN BHD – Đia chi : 11900 Plot92, Hala

Tuyển lao động với các ngành nghề: Cơ khí, Dệt may, Điện tử, Mộc, Găng tay Y tế

NGÀNH NGHỀ: Tuyển lao động nam và nữ đi làm viêc tại công xưởng Malaysia với các ngành nghề: Cơ khí, Dệt may, Điện tử, Mộc, Găng tay Y tế

Tuyển thợ hàn làm việc tại Malaisia

1.Ngành ngề, số lượng, mức lương: STT Ngành nghề Số lượng Lương 08h/ngày( RM) Tổng thu nhập/tháng ( RM) Tổng thu nhập/tháng (USD) 1 Thợ hàn 6G (Lót tig phủ

Tuyển lao động nữ làm việc tại nhà máy thiết bị y tế tại Malaisia

1. NGÀNH NGHỀ: Tuyển 150 lao động nữ sang làm việc tại nhà máy Thiết bị y tế B.BRAIIN MEDICAL IIIDUSTRIES SIDN BHD Print this entry

Tuyển lao động với các ngành nghề: Cơ khí, Dệt may, Điện tử, Mộc, Găng tay Y tế

. NGÀNH NGHỀ: Tuyển lao động nam và nữ đi làm viêc tại công xưởng Malaysia với các ngành nghề: Cơ khí, Dệt may, Điện tử, Mộc, Găng tay Y

Tuyển thợ hàn làm việc tại Malaisia

1.Ngành ngề, số lượng, mức lương: Print this entry