Thị trường Nhật Bản

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa tiếp Nghiệp đoàn Kỹ thuật may mặc Nhật Bản

Nghiệp đoàn Kỹ thuật may mặc tỉnh Hiroshima gồm nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may. Trong nhiều năm nay, các doanh nghiệp này đã và đang tiếp nhận