Du Học Hàn Quốc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC NGHỀ D4 HÀN QUỐC

THÔNG BÁO DU HỌC HÀN QUỐC Đối tượng tuyển sinh: – Nam, nữ: tuổi 18-27. Không yc chiều cao cân nặng. – Học sinh đã tốt nghiệp THPT – Sinh

TUYỂN SINH DU HỌC HÀN QUỐC

THÔNG BÁO TUYỂN TUYỂN SINH DU HỌC HÀN QUỐC                Công ty Cổ phần Đầu tư & Hợp tác quốc tế Thăng Long  (THANG LONG OSC)  được Bộ LĐTB