Thành lập văn phòng quản lý lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc Theo chương trình EPS

Thành lập văn phòng quản lý lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc Theo chương trình EPS
Ngày 21/8/2013, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã ký Quyết định số 1225/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Văn phòng quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc trực thuộc Trung tâm lao động ngoài nước.

Trước tình trạng lao động Việt Nam bỏ trốn tại Hàn Quốc còn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu thuyên giảm, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, giải pháp về việc tăng cường quản lý lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS rất được chú trọng, thể hiện ở Quyết định số 1225/QĐ-LĐTBXH ngày 21/8/2013 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về việc thành lập Văn phòng quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc trực thuộc Trung tâm lao động ngoài nước.
Theo quyết định này, văn phòng quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS có chức năng quản lý người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS; phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam và Hàn Quốc trong việc tuyên truyền, vận động người lao động Việt Nam thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam; hỗ trợ, hướng dẫn hoặc trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh đối với lao động Việt Nam trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Văn phòng quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS chịu sự quản lý của cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc.
Với việc thành lập trung tâm này, lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS sẽ được quản lý chặt chẽ hơn, ý thức tuân thủ pháp luật hai nước của lao động Việt Nam sẽ ngày càng tốt hơn, qua đó đẩy mạnh quan hệ hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Print this entry

Multimag Comments

We love comments
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Only registered users can comment.