Trung tâm đào tạo

Với hệ thống dạy nghề đa dạng, THANGLONGOSC  luôn sẵn sàng để tuyển chọn và đào tạo công nhân đáp ứng cao nhất nhu cầu đa dạng của khách hàng. Hệ thống các trường dạy nghề và đào tạo kỹ năng trực thuộc Công ty cũng như các trường, Trung tâm Đào tạo liên kết với Công ty đã được mở rộng và đầu tư hiện đại nhất để nâng cao hơn nữa chất lượng lao động, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trong nước và Quốc tế cả về số lượng lẫn chất lượng

Print this entry