Tuyển 6 kỹ sư cơ khí làm việc tại Nhật Bản

by Lệnh Yến | 09/09/2017 10:07 sáng

Cần Tuyển 06 kỹ sư cơ khí làm việc tại Nhật Bản

Source URL: http://thanglongosc.com.vn/tuyen-6-ky-su-co-khi-lam-viec-tai-nhat-ban/